SOLIDPRO
LỐP ĐẶC ĐÀN HỒI


Giải pháp tốt nhất khi xử lí hàng hóa

Bám đường và êm ái
Hoa lốp nhiều gai
Hiệu suất vượt trội
Độ rung thấp
Không tạo vết trên sàn, lắp đặt dễ dàng •  Hoa lốp  Bám đường, Êm ái •  Tiêu chuẩn môi trường EU REACH
•  Hợp chất BLK, Không tạo vết •  Lắp đặt Dễ dàng
•  Sản xuất tại Hàn Quốc  •  3 lớp 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NEED HELP FINDING THE PERFECT TIRES FOR YOUR VEHICLE?

We are here all day, every day to answer your questions.

Call 1900 55 88 77
Go to top