ALLPRO HP
LỐP ĐẶC ĐÀN HỒI


Giải pháp thay thế hoàn hảo

Bám đường
Hoa lốp hình chữ thập
Hiệu suất mạnh mẽ
Lắp đặt dễ dàng

•  Hoa lốp  Bám đường
•  Tiêu chuẩn môi trường EU REACH
•  Hợp chất BLK (Eco.)
•  Lắp đặt Dễ dàng
•  Sản xuất tại Hàn Quốc  •  3 lớp 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NEED HELP FINDING THE PERFECT TIRES FOR YOUR VEHICLE?

We are here all day, every day to answer your questions.

Call 1900 55 88 77
Go to top