Passenger

Passenger

CP621

High Performance | Touring

View Details
 
 6  Dry performance
   
 7 Wet performance
 
 6 Rolling Residence
 
 6 Comfort/Noise
 
 8 Wear

Original Equipment: Hyundai Kia Chevrolet

Warranty

The CP621 comes with the following:

UNDER CONSTRUCTION

View Details

Passenger

N'BLUE HD

High Performance | Energy Saving

View Details
 
 8  Dry performance
   
 8 Wet performance
 
 8 Rolling Residence
 
 7 Comfort/Noise
 
 6 Wear

Original Equipment: Kia Volkswagen SEAT Renault Skoda

Warranty

The N'BLUE HD comes with the following:

UNDER CONSTRUCTION

View Details

Passenger

N’Priz AH7

High Performance | Touring

View Details
 
 6  Dry performance
   
 6 Wet performance
 
 6 Rolling Residence
 
 8 Comfort/Noise
 
 10 Wear
 
 6  Snow

Warranty

The N’Priz AH7 comes with the following:

UNDER CONSTRUCTION

View Details

Passenger

N'Priz SH9i

High Performance | All Season

View Details
 
 6  Dry performance
   
 7 Wet performance
 
 9 Rolling Residence
 
 7 Comfort/Noise
 
 7 Wear

Original Equipment: Hyundai

Warranty

The N'Priz SH9i comes with the following:

UNDER CONSTRUCTION

View Details

Passenger

N'Priz AH5

Standard Touring All Season

View Details
 
 7  Braking
   
 8 Comfort
 
 6 Fuel Efficiency
 
 7 Handling
 
 7 Wear Life

Original Equipment: Hyundai Kia Chevrolet

Warranty

The N'Priz AH5 comes with the following:

UNDER CONSTRUCTION

View Details

BẠN CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ TÌM RA LỐP XE HOÀN HẢO CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN?

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của bạn

Gọi 1900 55 88 77
Go to top